Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi korraldatav iga-aastane Infoühiskonna konverents leidis tänavu aset 17. märtsil 2010 Tallinnas KUMU auditooriumis.

 

Konverentsi eesmärgiks oli tõsta teadlikkust ning üheskoos arutleda infoühiskonna uute väljakutsete üle.

 

Selle aasta kaks põhiteemat oli roheline IT ning avaliku sektori roll sotsiaalses meedias.

 

Ettekannete ja debattide käigus otsisime vastuseid küsimustele:

  • Mis on roheline IT ning millised on sellega seonduvad väljakutsed ja võimalused Eesti jaoks?

  • Kas ja kuidas peaks avalik sektor sotsiaalsetes võrgustikes toimetama?

  • Kuidas mõjutab web2.0 ajastu meie privaatsust?     

Rohelise IT teemalise avaettekande tegi Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) internetimajanduse programmidirektor Graham Vickery.

 

Avaliku sektori rolli uues meedias aitas lahti mõtestada IT-visionäär Linnar Viik.

  

 

Kõik huvilised olid oodatud konverentsist osa saama otseülekande ja Twitteri keskkonna vahendusel. Konverentsi hashtag on #iyk

 

Vaata konverentsi videosalvestusi päevakavast.

 

Lisainfo ja küsimused: konverents@riso.ee

 

Infoühiskonna konverents toimub Euroopa Liidu struktuurifondide programmi „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“ raames ja seda rahastab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond

 

EL Regionaalarengu Fond