8.45-9.20

 

Registreerimine, hommikukohv

 

9.20-9.30

 

Tervituskõne päeva moderaatorilt Sass Hennolt

 

vaata videosalvestust

9.30-9.45

 

Avakõne majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsilt

 

vaata videosalvestust 

9.45-10.30

 

Konverentsi peaettekanne:

Green ICT strategies: Where are we now and where do we go next?

 

Graham Vickery (OECD info- ja kommunikatsioonikomitee internetimajanduse  programmidirektor)

 

Ettekanne mõtestab lahti rohelise IT olemuse ning annab ülevaate rohelise IT alaste poliitikate olemusest ja vastavatest tegevustest OECD liikmesriikides.

 

vaata videosalvestust

10.30-11.00

 

Mõttepaus

 

11.00-11.30

 

Rohelise IT-ga seotud uued ärimudelid 

 

Märt Ridala (Microlink AS arendusjuht)

 

Ettekandes arutletakse, kas Roheline IT kui mõtteviis ja bränd on võimalus uuteks teenusteks. Kas on tekkinud või tekkimas uus turg IT teenustele? Kuidas uut võimalust ära kasutada?

 

vaata videosalvestust 

11.30-12.45

 

Paneeldiskussioon IT-roheline Eesti

 

Paneelis arutletakse IT kasutamise võimaluste üle teiste eluvaldkondade keskkonnasäästlikumaks muutmisel ning otsitakse vastuseid küsimustele, millised on Eesti tugevused ning väljakutsed keskkonnasäästu panustavate tehnoloogiliste lahenduste väljatöötamisel.

 

Panelistid:

Graham Vickery (OECD)

Märt Ridala (MicroLink AS)

Jaanus Tamm (Smartdust)

Priit Kongo (Net Group)

Väino Olev (Tallinna Linnavalitsus, Green Digital Charter projekti esindaja)

 

Moderaator: Anti Kuiv (GNT Eesti AS)

 

vaata videosalvestust I osa, II osa

12.45-13.45

 

Lõuna

 

13.45-14.15

 

Avaliku sektori roll sotsiaalsetes võrgustikes

 

Linnar Viik (IT-visionäär ja IT Kolledži õppejõud)

 

Mis see Twitter on? Kas Facebook on täiskasvanute Orkut? Mis seal LinkedIn-is teha saab? ... Ettekande eesmärgiks on anda põgus ülevaade sotsiaalsete võrgustike olemusest ja nende rollist tänapäeva kommunikatsioonis, turunduses ja kaasamispoliitikates. Sõnavõtus üritatakse leida vastust küsimusele: kas ja millisel määral peab riik/avalik sektor nende uute trendidega kaasa minema. Milline peaks olema riigi roll sotsiaalsetes võrgustikes ning kas riigiasutuse kohalolek Twitteris muudab asutuse avatumaks ning kodanikku kaasavamaks?

 

vaata videosalvestust

14.15-14.45

 

Privaatsus Web2.0 ajastul

 

Anto Veldre (CERT Eesti infoturbe ekspert)

 

Ühiskonna ülekandumisega arvutivõrku muutub privaatsuse tähendus.

Kord publitseeritud info jääb käibesse igaveseks ja seda kindlamalt, mida šokeerivam väärtus sel on. Mil viisil muuta oma toimetamised võrguavarustes turvalisemaks? Kas tuleks kuidagi sobitada omi käitumisi ja arusaamu või piisab seaduste ja määruste vorpimisest?

 

vaata videosalvestust

14.45-15.15

 

Mõttepaus

 

15.15-16.45

 

Debatt: Inimese näoga riik

 

Debatis otsitakse vastuseid järgmistele küsimustele: Milliseid nõudmisi esitab sotsiaalvõrgustikes osalemine riigiasutustele? Kas osalemine sotsiaalsetes võrgustikes on kommunikatsiooni- või kaasamisstrateegia küsimus? Mida on avalikul sektoril eraettevõtetelt õppida? Millised on organisatsioonilised muudatused, mida sotsiaalsete võrgustike tulemuslik kasutamine eeldab? Kas riigiametnike osalemine sotsiaalse meedia kanalites vajab reguleerimist?

 

Osalejad:

 

Anto Veldre (CERT Eesti)

Marten Kokk (Välisministeerium)

Priit Hõbemägi (Eesti Ekspress)

Jaan Vare (Vare ja Jaakkola)

Hille Hinsberg (Riigikantselei)

 

Moderaator: Linnar Viik (IT Kolledž)

 

vaata videosalvestust I osa, II osa

16.45-17.00

 

Päeva kokkuvõte

 

 

EL Regionaalarengu Fond